Նիստ 58 /24.06.2022թ./

2022 թ.-ի հոկտեմբերի 6-ին կայացավ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի նիստը ՇՊՀ-ի ամբիոնների և ֆակուլտետների որակի ապահովման համակարգողների մասնակցությամբ: Մասնակիցները քննարկեցին  ՇՊՀ‑ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արդյունքները, ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների  գնահատման հարցաթերթիկի փոփոխություններն ու խմբագրումները, որակի ապահովման աջակից-ուսանողների համալրման և այլ հարցեր: