Միջազգային գիտաժողով

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՇՊՀ, 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27

 

  Հեղինակների քանակ

  Հեղինակ 1.

  Հեղինակ 2.

  Հեղինակ 1.

  Հեղինակ 2.

  Հեղինակ 3.

  Հեղինակ 1.

  Հեղինակ 2.

  Հեղինակ 3.

  Հեղինակ 4.

  Հոդվածի ներկայացում*
  Այո
  Ոչ

  Մասնակցություն գիտաժողովին.
  Առկա
  Հեռակա