«Մանկավարժական գիտությունը ժամանակակից կրթական ոլորտում» խորագրով միջազգային գիտագործնական

Մանկավարժական կրթության միջազգային գիտությունների ակադեմիան և Ռուսաստանի Տրանսպորտի բաց ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և պատմության բաժինը 2023 թ․-ի ապրիլի 28-ին կազմակերպում են «Մանկավարժական գիտությունը ժամանակակից կրթական ոլորտում» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով։

Գիտաժողովի ուղղություններն են՝

  • ազգային մանկավարժության զարգացման պատմական ասպեկտները,
  • մանկավարժության ըմբռնման փիլիսոփայական խնդիրները ժամանակակից աշխարհում,
  • ժամանակակից կրթության հոգեբանական և մանկավարժական խնդիրները,
  • մանկավարժական մշակույթը կրթության թվայնացման համատեքստում,
  • մանկավարժական մեթոդները և տեխնոլոգիաները բարձրագույն կրթության թվայնացման համատեքստում։

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023 թ․-ի մարտի 30-ը հոդվածը և հայտն ուղարկել հետևյալ էլեկտորնային հասեցին՝ conf-psh@yandex.ru։

Հարցերի դեպքում ՇՊՀ-ի աշխատակիցները կարող են դիմել, իսկ մասնակցության դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն՝ (http://shsu.am/contact-quality/shsu.science@gmail.com ):

ИНФ. ПИСЬМО 2023 г. — конференция МАКАРЕНКО А.С. актуал (2)