ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

     

 

ERASMUS  +
ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

 

ERASMUS + շարժունության եվրոպական ծրագրին կարող են մասնակցել հետևյալ բնագավառների ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները.

 

Բակալավր Մագիստրատուրա Ասպիրանտուրա
Անգլերեն լեզվով Անգլերեն լեզվով Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով
• Մաթեմատիկա
• Բիզնեսի կառավարում
• Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ
• Համակարգչային գիտություններ
• Անգլերեն լեզու և գրականություն
• Թարգմանչական գործ
• Գերմաներեն լեզու և գրականություն
• Ռուսաց լեզու և գրականություն
• Իտալերեն լեզու և գրականություն
• Իսպաներեն լեզու և գրականություն
• Ամերիկագիտություն
• Թարգմանություն և տերմինալոգիա
• Կիրառական լեզվաբանություն. անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդման նպատակով
• Համակարգչային ծրագրերի մշակում
• Հաշվողական լեզվաբանություն
• Հաշվողական օպտիմալացում
• Տեղեկատվական անվտանգություն
• Բաշխված օպերացիոն համակարգեր
• Մոլեկուլյար գենետիկա
• Բիոֆիզիկա և բժշկական ֆիզիկա
• Պլազմային ֆիզիկա, Սպեկտրոսկոպիա և ինքնակազմակերպում
• Առաջատար նյութեր. Նանոտեխնոլոգիաներ
• Մոդելավորում և սիմուլացիա
• Ֆինանսների և ռիսկերի կառավարում
• Ռազմավարական մարդկային ռեսուրսների կառավարում Եվրոպայում
• Համակարգչային ծրագրերի մշակում և բիզնես տեղեկատվական համակարգեր
• Շուկայագիտության կառավարում
• Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա
• Միջազգային զարգացման ուսումնասիրություններ
• Ամերիկագիտություն
• Մաթեմատիկա
• Ֆիզիկա
• Համակարգչային գիտություններ
• Կենսաբանություն
• Քիմիա
• Աշխարհագրություն
• Երկրաբանություն
• Շրջակա միջավայր
• Լեզվաբանություն
• Պատմություն
• Աստվածաբանություն
• Իրավաբանություն
• Փիլիսոփայություն
• Սոցիոլոգիա
• Հաղորդակցում
• Քաղաքագիտություն
• Հոգեբանություն
• Կրթություն
• Կիբեռնետիկա և ստատիստիկա
• Հաշվապահություն
• Տնտեսագիտություն
• Տնտեսագիտություն և միջազգային բիզնես
• Ֆինանսներ
• Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա
• Կառավարում
• Մարքետինգ
Ֆրանսերեն լեզվով Ֆրանսերեն լեզվով  
• Տուրիզմի աշխարհագրություն
• Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
• Զբոսաշրջություն և տարածաշրջանային զարգացում
• Ֆրանկոֆոնիայի ուսումնասիրություններ

 

Շարժունությունն իրականացվում է ուսանողների համար (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) 5 ամսով, իսկ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար` 5 օրով: Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 750 Եվրո:

Ծրագրին կարող եք դիմել մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 15-ը՝ առցանց գրանցվելով   https://erasmusplus.uaic.ro/ հղումով և ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը:

 

Մանրամասների համար կարող եք դիմել.
Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոն
Էլ. հասցե. shsu.international@gmail.com  
Հեռ. +312-69494
ՀՀ, Գյումրի, Պ. Սևակի 4, ՇՊՀ

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։