ՇՊՀ-Ի ՌԵԿՏՈՐ ԸՆՏՐՎԵՑ ԵՐՎԱՆԴ ՍԵՐՈԲՅԱՆԸ

Հոգաբարձուների խորհուրդը, 2022 թվականի փետրվարի 19-ի նիստում, առաջնորդվելով ՇՊՀ-ի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգով, ընդունեց Երվանդ Սերոբյանին ՇՊՀ-ի ռեկտոր ընտրելու մասին որոշում։

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N314 — Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի N 314-Ա որոշմամբ  հաստատվել են «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան  պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները:

Գրություն

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

     Երվանդ Սերյոժի Սերոբյան

 

Ծննդյան վայր, տարեթիվ

Հասցե

Հեռախոս

Էլեկտրոնային փոստ                       eserobyan56@mail.ru

Ընտանեկան դրութուն

 

 

 

Կրթություն

1982 -1986 թթ.

 

Բուհ Տոմսկի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
Ֆակուլտետ Էլեկտրաֆիզիկայի
Ամբիոն Փորձարարական և տեսական ֆիզիկայի
Մասնագիտություն Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Թեկնածուական ատենախոսություն Իոնային բյուրեղների հիմնարար լյումինեսցենցիայի ռելաքսացիայի և օպտիկական կլանման ուսումնասիրումը համահունչ մեծահոսանք էլեկտրոնային արագացուցիչներով
1973-1978 թթ. Բուհ Երևանի պետական համալսարան
Ֆակուլտետ Ֆիզիկայի
Ամբիոն Մոլեկուլային ֆիզիկայի և կենսաֆիզիկայի
Մասնագիտություն Ֆիզիկոս
Դիպլոմային աշխատանք Տրոպանին և տրոպոմիազին սպիտակուցների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը
1963 –1973 թթ. Գյումրու Մ. Մաշտոցի անվան դպրոց, ֆիզմաթ թեքումով դասարան

 

Գիտական աստիճան

1988 թ. — ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ պինդ մարմնի ֆիզիկա 01.04.07, թեզիս՝ «Исследование релаксации фундаментальной люминесценции и оптического поглощения ионных кристаллов с помощью синхронизированных сильноточных ускорителей  электронов», գիտական ղեկավար` ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Դավիթ Վայսբուրդ:

Գիտական կոչում
2005 թ. – դոցենտ՝ «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ, շնորհվել է ԳՊՄԻ գիտական խորհրդի կողմից:

Մանկավարժական կոչում
2017 թ. — երկրորդ տարակարգի ուսուցիչ

2014 թ. — առաջին տարակարգի ուսուցիչ

1996 թ. — հետազոտող ուսուցիչ

Աշխատանքային փորձ

 

Ժամանակահատվածը Աշխատավայրը և պաշտոնը
1․ 08.03.2022 – առ այսօր «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, ռեկտոր
2․ 08.10.2018 – 18․03․2022 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար
3․ 18.05.2018 — 08.10.2018 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, ռեկտորի պարտականությունների կատարող
4․ 04.05.2018 — 08.10.2018 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր
5․ 09.11.2017 – 04.05.2018 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր
6․ 07.07.2017 – 09.11.2017 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
7․ 31.05.2017 – 07.07.2017 «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ
8․ 31.08.2016 — մինչ օրս «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ, դոցենտ
9․ 03.03.2008 – 01.09.2015 Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, դոցենտ
10․ 18.05.2000 – 03.03.2008 Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ասիստենտ
11․ 11.03.1996 – 15.09.2017 Գյումրիի թ.1 կրթահամալիրի վարժարան, ֆիզիկայի ուսուցիչ, հոսքի վարիչ
12․ 12.05.1995 – 25.08.2000 ՇՄՏԿ-ի բնագիտամաթեմատիկական բաժնի վարիչ
13․ 17.10.1994 – 12.05.1995 ՈւԿԱՀ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ, ֆիզիկայի մեթոդիստ
14․ 01.09.1989 – 01.09.1994 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղ, ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
15․ 20.04.1988 – 01.09.1989 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղ, ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
16․ 01.04.1987 – 18.04.1988 Տոմսկի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեսական և փորձարարական ֆիզիկայի ամբիոնի ինժեներ
17․ 01.10.1986 – 16.03.1987 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղ, ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
18․ 01.09.1982 – 31.08.1986 Տոմսկի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեսական և փորձարարական ֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող, ինժեներ
19․ 01.09.1978 – 25.08.1982 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղ, ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ
20․ 17.06.1971 – 01.09.1973 Լենինականի էլեկտրատեխնիկական գործարան, բանվոր

Դասավանդվող  դասընթացներ

 •        Ընդհանուր ֆիզիկա,
 •        Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթաց և խնդիրների լուծման պրակտիկում,
 •        Ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի գիտական հիմունքները,
 •        Ֆիզիկայի պատմություն,
 •        Ֆիզիկայի հիմնարար փորձերը,
 •        Գիտական իմացության մեթոդները,

Բյուրեղագիտության հիմունքները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Պինդ մարմնի ֆիզիկա,

ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա:


Գիտահետազոտական գործունեություն (մասնակցություն դրամաշնորհներին)

 1. Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական դրամաշնորհ 2021-2024 թթ., ծածկագիր՝ 21T-5C039, թեմա՝ «Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական հիմնարար կապերի և առարկայական մեթոդների վեր հանումը որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց» (խմբի անդամ):

2.     Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական դրամաշնորհ 2018-2020 թթ., ծածկագիր՝ 18T-5C287, թեմա՝ «Մաթեմատիկական և ֆիզիկական որոշ սկզբունքների կիրառումը հանրակրթության ոլորտում ուսուցման արդյունավետության բարձրացման նպատակով» (խմբի ղեկավար):

3.      ՇՊՀ ներբուհական դրամաշնորհ 2017-2019 թթ. ծածկագիր՝ ShSU 03-SCI-2017, թեմա՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ներկայացումը շարժուն տեսապատկերներով» (խմբի ղեկավար):

Գիտական հոդվածների ցանկ

 

 

Հ/Հ

 

Աշխատանքի վերնագիր

Պարբերական/

գիտաժողով, երկիր,

հրատարակչություն, տարի, հատոր, համար

Տպագիր թերթերի կամ էջերի թիվը Համահեղինակ
1. Синхронизованные сильноточные ускорители для облучения твердых тел электрон-электронными и электрон

рентгеновскими пучками

Тез. V Всесоюзного симпозиума по сильноточной электронике, Новосибирск, ч.3

1984

3 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

Трофимов В.А.

2. Отчет по теме 0-50/81III

Тема: Исследование влияния импульсных механических и электрических полей на результаты технологической обра-ботки твердых материалов потоками

электронов

Томск, 1984

N гос.регистрации

0182.8018782

53 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н. Трофимов В.А.

Балычев И.Н.

Каратеев В.П.

Таванов Э.Г.

Матлиц С.Б.

Томащук Ю.Ф.

Шмырин А.И.

3. Синхронизованные сильноточные ускорители для облучения твердых тел электрон- электронными и электрон-рентгеновскими пучками ПТЭ, N 6,

1986

3 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

Трофимов В.А.

4․ Свечение ионных кристаллов при синхронном воздействии сильных механических полей и сильноточных электронних пучков Тез. VI Всесоюзного симпозиума по сильноточной электронике, Новосибирск,

1986

3 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

5․ Способ визуализации ионизирующего излу-чения Авт.Свид. СССР

N 1187578,

1984

3 Вайсбурд Д.И. Семин Б.Н.
6․ Способ измерения параметров импульса ионизирующего излучения Авт.Свид. СССР

N 1281011,

1986

3 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

7․ Применение синхронизованных сильноточных наносекундных ускорителей электронов для исследования оптического поглощения и люминесценции диэлектриков Тез. VII Всесоюзного симпозиума по сильноточной электронике, Новосибирск,

1988

4 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

8․
9․ Установка для импульсной абсорбционной спектроскопии на базе синхронизованных ускорителей электронов Деп. в ВИНИТИ, 1988 11 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

10․ Релаксация автолокализованных экситонов в кристаллах КI при высоких плотностях возбуждения Деп. в ВИНИТИ, 1988 15 Вайсбурд Д.И.

Семин Б.Н.

     11․ Высокоэнергетическая внутризонная люминесценция ЩГК в динамических полях Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված Քրիստոնեության 1700 ամյակին: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2001  

3

12․ Դարձյալ Արքիմեդի օրենքի մասին Բնագետ N 3-4,

2001

6
13․ Շարժման նկարագրման վեկտորական եղանակը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում Բնագետ N 5-6,

2002

4 Մարգարյան Մ.

Մանուկյան Վ.

14․ Լիցքավորված մասնիկի շարժումը զուգորդված էլեկտրական և մագնի-սական դաշտերում Բնագետ N 1-2,

2006

5 Մանուկյան Վ.
15․ Մի խնդրի շուրջ Հանրապետական գիտական նստա-շրջան նվիրված ՀՀ անկախության 15 ամյակին,

Գյումրի, 2007

4 Մանուկյան Վ.
16․ Տանգենցիալ արագացման ներմուծման անհրաժեշտությունը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում Հանրապետական գիտական նստա-շրջան:

Գյումրի,

2007

3 Մանուկյան Վ.
17․ Ֆիզիկայի և քիմիայի միջառարկայական կապերի դրսևորումը «Էլեկտրոլիզ» թեմայի դասավանդման գործընթացում «Մանկավարժական միտք», հ. 3-4,

2009

5 Սարգսյան Մ.

Պողոսյան Բ.

 

18․ Բեռնուլիի հավասարու-մը և ճնշման բաշխումը արյունատար համա-կարգում Հանրապետական գիտական

նստաշրջանի նյութեր,

Գյումրի, 2009

3 Մանուկյան Վ.

Պողոսյան Բ.

Սերոբյան Ժ.

19․ Չափայնությունների մեթոդի կիրառումը ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում «Կրթություն, բարեփոխումներ, հիմնախնդիրներ», Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր,

Վանաձոր, 2010

9 Մանուկյան Վ.
20․ Կորության շառավիղը որոշելու մի եղանակի մասին Բնագետ N 3-4,

2010

5 Մանուկյան Վ.

Պողոսյան Բ.

21․ Մարմինների հավասարակշռությունը և եռանկյունիների լուծումը Հանրապետական գիտական նստա-շրջանի նյութեր,

Գյումրի, 2010

3 Մանուկյան Վ.

Նիկողոսյան Գ.

22․ Վեկտորների սկալյար արտադրյալի կիրառումը հանրահաշվի և

ֆիզիկայի որոշ խնդիրներ լուծելիս

Հանրապետական գիտական նստա-շրջանի նյութեր,

Գյումրի, 2010

3 Մանուկյան Վ.

Նիկողոսյան Գ.

23․ Քառակուսի հավասարման կիրառումը ֆիզիակայի որոշ խնդիրներ լուծելիս «Մանկավարժական միտք», հ. 1-2,

2011

5 Մանուկյան Վ.

Նիկողոսյան Գ.

Պողոսյան Բ.

24․ Ջեմաստիճանային «դարակներ» Հանրապետական գիտական նստա-շրջանի նյութեր,

Գյումրի, 2012

3
25․ Ֆիզիկայի շտեմարանի խնդիրների լուծման ուղեցույց Երևան, 2013 305 Ալավերդյան Ռ․

Նինոյան Ժ․

26․ Մոդելի ընտրության կարևորությունը ֆիզիկայում խնդիրներ լուծելիս «Մանկավարժական միտք», հ. 3-4,

2013

8
27․ Շարժումների անկախության սկզբունքը ավագ դպրոցի ֆիզիկայի դասընթացում ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, հ.1, պրակ Բ,

Գյումրի,

2014

6 Մանուկյան Վ.
28․ Էլեկտրական շղթաների վերաբերյալ խնդիրների լուծման մեթոդական մի մոտեցման մասին « Մխիթար Գոշ», ուսումնամեթո-

դական հոդվածներ, հ.1(42), 2015

4 Մանուկյան Վ.

Նիկողոսյան Գ.

29․ Ֆիզիկայի շտեմարանի 3-ի խնդիրների լուծման ուղեցույց Երևան, 2015 255
30․ Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի համակցված դաս «Մանկավարժական միտք», հ. 3-4,

2015

5 Մարկարյան Ս.
31․ Об одном аспекте к исследованию задачи в процессе преподавания физики Международная научная

конференция под эгидой премьер-министра РА Овика Абраамяна- Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространствօ,

г. Горис, Армения, 28 сентября – 2 октября 2015 г.

5 Никогосян Г.С.

Манукян В.Ф.

32․ Գալիլեյի թեորեմի և նրա որոշ կիրառությունների մասին

 

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2017, Պրակ Բ, էջ. 155-162 8 Վ. Մանուկյան Խ. Սուլթանյան Լ. Խալիֆյան
33․ Միջառարկայական կապեր զարգացնող ֆիզիկական խնդիրների մասին «Բնագետ», 2017, հատուկ թողար-կում, Համահայկա-կան IV կրթական գիտաժողով «Բնա-գիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»,

էջ. 67-69

3 Վ. Մանուկյան
34․ Դինամիկայի խնդիրների լուծման ընդհանուր մոտեցումների մասին

 

«Մանկավարժական միտք»,

հ 1-2, 2018,

էջ. 72-76

5 Մանուկյան Վ. Սուլթանյան Խ.
35․ Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների որոշ կիրառությունների մասին «Մխիթար Գոշ»,  2018, էջ. 54-57 4 Մանուկյան Վ.
36․ Համաչափության վերականգնման եղանակի կիրառումը ֆիզիկայի խնդիրներում ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2018, Պրակ Բ, էջ. 148-154 7 Մկրտչյան Գ.
37․ Информационные технологии как средство при обучении учащихся решению физических задач Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием,

19-24 ноября 2018 г. Высшая школа международных образовательных программ. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. — 69 с., с. 3-5

3 Манукян В.Ф.
38․ Некоторые заметки о задачах геометрической оптики «Образование и наука в России и за рубежом», 2019, № 1, Vol. 49, с. 239-241 3 Манукян В.Ф.
39․ Некоторые нестандартные задачи гидростатики «Образование и наука в России и за рубежом», 2019, № 1, Vol. 49, с. 236-238 3 Манукян В.Ф.
40․ Փուլային եղանակը որպես կոնֆլիկտների կարգավորման և բնագիտական խնդիրների լուծման արդյունավետ միջոց ՎՊՀ միջազգային գիտաժողովի նյութեր,

Եր.: «Միսմա» ՍՊՀ, 2019, էջ. 529-536

8 Նիկողոսյան Գ. Մկրտչյան Գ.
41․ Применение информационных технологий на уроках математики и физики как средство повышения качества образования Физика в школе и вузе: Международный сборник научных статей. – Выпуск 21. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2019. – 202 с., с.- 83-92 10 Никогосян Г.

Мкртчян Г.

42․ Մաթեմատիկական և ֆիզիկական որոշ խնդիրների էվրիստիկ լուծումների մասին ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2019, 2, Պրակ Բ, էջ. 506-512 7 Նիկողոսյան Գ.

Մկրտչյան Գ. Խալիֆյան Լ.

43․ Информационные технологии как средство визуализации и интерпретации решений физических задач Физика в школе и вузе: Международный сборник научных статей. – Выпуск 22. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. – 177 с., с. — 3-8 6 Никогосян Г. Мкртчян Г.
44․ Информационные технологии как средство визуализации и интерпретации решений физических задач., Физика в школе и вузе: Международный сборник научных статей. – Выпуск 22. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. – 177 с., с. — 3-8

 

Е.С. Серобян, Г.С. Никогосян, Г.О. Мкртчян
45․ Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ

 

երաշխավորված ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից, 159 էջ, Գյումրի 2020 Գ. Նիկողոսյան, Ե. Սերոբյան, Գ. Մկրտչյան
46․ Գործնական կյանքում կիրառվող տարբեր սարքերի աշխատանքի ֆիզիկական հիմնավորումների մասին, ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, «ՔՈՓԻ ՓՐԻՆԹ», 2022, 13 Մաս 2, 151-163 էջ

 

12 Վ. Մանուկյան, Գ. Նիկողոսյան, Ե. Սերոբյան
47․ Ֆիզիկայի լաբորատոր և մաթեմատիկայի գործնական աշխատանքների մասին, ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու,

 

«ՔՈՓԻ ՓՐԻՆԹ», 2022, 13 Մաս 2, 164-181 էջ 17 Ե. Սերոբյան, Վ. Մանուկյան, Գ. Նիկողոսյան, Ն. Նազարյան,
48․ Համանմանության, Հեգելի դիալեկտիկայի օրենքների և ֆիզիկական մոդելավորման մասին, ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, «ՔՈՓԻ ՓՐԻՆԹ», 2022, 13 Մաս 2, 182-198 էջ 16 Գ. Նիկողոսյան, Ե. Սերոբյան, Վ. Մանուկյան

 

Մենագրություն, ձեռնարկ, ժողովածու

 1.      Նիկողոսյան Գ. Ս., Սերոբյան Ե. Ս., Մկրտչյան Գ. Հ. // Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ձեռնարկ սովորողների և սովորեցնողների համար։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Գյումրի, հեղ. հրատ., 2020, 160 էջ։

2.      Սերոբյան Ե. Ս. // Ֆիզիկայի շտեմարան 3-ի խնդիրների լուծումներ, Երևան, հեղ. հրատ.,  2015, 258 էջ:

3.      Սերոբյան Ե. Ս., Ալավերդյան Ռ. Բ., Նինոյան Ժ. Հ., Պետրոսյան Ա. Վ. //Ֆիզիկայի շտեմարանի խնդիրների լուծման ուղեցույց, Երևան, հեղ. հրատ., 2013, 308 էջ:

 

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրակազմ, ֆոնդեր և այլն)

2018 — առ այսօր «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի նախագահ
2018 — առ այսօր «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի գիտական տեղեկագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2017 — 2018 թթ. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի անդամ
2016 — 2018  թթ. «Մ. Մաշտոցի անվան թ. 29 դպրոց» հիմնադրամի  հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2016 — 2017  թթ. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան»   հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

 

Պարգևներ

2017 թ.   Գյումրու քաղաքապետի պատվոգիր

2014 թ.   Գյումրու քաղաքապետի պատվոգիր

2005 թ.   Շիրակի մարզի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պատվոգիր

2004 թ.   Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և ՀՀ ԿԳՆ «Լավագույն ուսուցիչ», երկրորդ մրցանակ

 

Հմտություններ

Լեզվական

 • Հայերեն(մայրենի)
 • Ռուսերեն (ազատ)
 • Անգլերեն(բավարար)

 

Սոցիալական

 •       Միջմշակութային հաղորդակցման,
 •        Թիմային ախատանքի

Կառավարչական

 •       Կազմակերպչական,
 •      վարչական և ուսումնագիտական աշխատանքների համակարգման

Համակարգչային

 •  ·         Microsoft Office-ի փաթեթի ծրագրերի տիրապետում