Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլը մեկնարկում է «Հակակոռուպցիոն դպրոցի» 6-րդ խմբի ընդունելությունը

Հարգելի գործընկեր,
Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը (ԹԻՀԿ), հավատարիմ մնալով իր
առաքելությանը, շարունակում է հակակոռուպցիոն կրթությանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը։
Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ մեկնարկում է «Հակակոռուպցիոն դպրոցի» 6-րդ խմբի
ընդունելությունը:
Մանրամասների համար՝ ԹԻ 22-118_Հակակառուպցիոն դպրոցի հրավեր