Գրքային մեջբերումների խճանկարի ստեղծում

Անցկացմանամսաթիվը՝05.10.2022
Սկիզբը՝12:00
«Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարությունների և ՏՏ» կենտրոնի ընթերցարան

 

 

Ի՞նչ հաջորդական քայլեր են ակնկալվում միջոցառման հնարավոր մասնակցից՝

1․ Գտնել ու վերցնել այն գիրքը, որտեղ կա ընդգծված առնվազն 1 միտք,

2․ Բաց սրտով ու մտքով ներկայանալ միջոցառմանը՝ նախընտրած մտքով կիսվելու համար և ոչ միայն,

3․ Միջոցառումից հեռանալ բովանդակալից աչքերով ու գեղեցիկ ժպիտով։

Մուտքի տոմս՝ գիրք։

 

Միջոցառման լսարանը

Միջոցառումը բոլոր նրանց համար է, ովքեր սիրում են ընթերցել և/կամ լսել գրքեր։

Հանդիպման տևողությունը՝ առավելագույնը 1 ժամ

    Միջոցառմանը մասնակցելու համար գրանցումը պարտադիր է: Տեղերը սահմանափակ են: