ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման մրցույթին 2023թ.-ին տեխնիկական ստուգման, արտաքին փորձաքննության և ներբուհական խորհրդի կողմից իրականացված գնահատման արդյունքում ներկայացված 3 հայտերից հետևյալ 1 հայտը ՇՊՀ ռեկտորի որոշմամբ ներկայացվեց ֆինանսավորման.

 

N ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ
1 Օտար լեզուներ և գրականություն Հովհաննիսյան Անահիտ (ղեկավար)

Իսահակյան Հեղինե

Տոնոյան Լուսինե

Գալստյան Սյուզաննա

(թարգմ. գործ՝ անգլերեն և հայերեն, բակ. 2-րդ կուրս)

Բանավոր թարգմանության հարցերը հայախոս լսարանում