2019-2022 гг.

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման վկայական

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման որոշում.

Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման մասին որոշում

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույց

ՇՊՀ-ն վերահավատարմագրման փուլում է

Որոշում ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների լրամշակված ինքնավերլուծությունն ընդունելու մասին

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծություն (լրամշակված տարբերակ)

Self Assessment of institutional capacities of tertiary level institution of SUSh (revised version)

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույց նոր

Որոշում ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունն ընդունելու մասին

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծություն

Self Assessment of institutional capacities of tertiary level institution of SUSh

ՇՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույց

ՇՊՀ-ում մշտադիտարկում է անցկացրել ՈԱԱԿ-ը