Кафедра психологии и социологии

Ամբիոնի պատմություն

Кафедра психологии и социологии была создана в 2022 году в результате структурных изменений. Согласно типовому уставу ШГУ, кафедра является одной из основных научно-учебных, методических структурных подразделений университета, которая объединяет имеющий профессиональную общность научно-педагогический состав. Кафедра осуществляет учебные, учебно-методические и научно-исследовательские работы, готовит научно-педагогические кадры, способствуя повышению их квалификации и процессу переквалификации.

В соответствии с этим кафедра психологии и социологии определяет следующие приоритеты:

  • передача систематических и обобщенных теоретических и практических знаний в соответствии с современными тенденциями в различных областях;
  • развитие навыков в приобретении новых знаний в соответствии с требованиями постоянно меняющегося рынка труда, которые необходимы для реализации профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования;
  • повышение качества профессионального образования студентов по специализации ''Психология'' и подготовки кадров в области психического здоровья посредством тренингов и практики;
  • предоставление консультаций и услуг развивающего характера студентам и сотрудникам ШГУ, а также жителям города;
  • реализация научно-исследовательских работ в различных областях прикладной психологии;
  • обеспечение благоприятных условий для студентов в процессе получения образования;
  • решение психологических проблем интеграционного характера различных подразделений вуза с точки зрения содействия в преодолении психологических последствий тревоги и паники.

Кафедра богата библиотечным фондом, что обеспечивает доступ студентов к необходимой профессиональной литературе. Фонд постоянно пополняется в соответствие с учебным процессом.
Кафедра продолжает устанавливать тесные связи с работодателями и представителями общественных организаций, тем самым содействуя трудоустройству многообещающих студентов

Ամբիոնի վարիչի ԺՊ

Սահակյան Կարինե Արամի
հոգեբանական գիտ. թեկ., դոցենտ

Դասախոսներ

Կնյազյան Հայկուհի Մաենլեստի
Հոգեբանական գ.թ., դոցենտ

Բեյբության Մարինե Գուրգենի
Հոգեբանական գ.թ., ասիստենետ

Պապոյան Աննա Կարլենի
Դասախոս

 

Հովակիմյան Քնարիկ Սերյոժայի
Դասախոս

Թադևոսյան Արմինե Երվանդի
Հոգեբանական գ.թ., դոցենտ

Պապիկյան Վարդան Մամիկոնի
Դասախոս

Զարգարյան Էլվիրա Վազգենի
Դասախոս

Եղիազարյան Սաթենիկ Էմինի
Դասախոս

Ֆարզադյան Հերմինե Բագրատի
Մանկավարժական գ.թ., ասիստենտ

Տոնոյան Աշխեն Վլադիմիրի
Դասախոս

Ամալյա Խադունովա Վլադիմիրի
Դասախոս