Кафедра математики, физики и информационных технологий

Ամբիոնի պատմություն

Кафедра математики, физики и информационных технологий была основана в 2017 г. в результате объединения кафедр математики и методики преподавания высшей математики, физики, технологии и методики ее обучения, которые действовали отдельно еще с 1930-х годов. В последние годы указанными кафедрами руководили член-корреспондент НАН РА, доктор физико-математических наук, профессор Самвел Саргсян, доктор технических наук, профессор Генрик Дрмеян и кандидат физико-математических наук, доцент Арташес Манукян. С 2017 по 2022 гг. заместителем заведующего объединенной кафедрой был кандидат физико-математических наук, доцент Вардан Манукян, а в 2022 г. заместителем заведующего кафедрой была назначена кандидат физико-математических наук, доцент Лилит Маргарян. Почетным заведующим кафедрой является член-корреспондент НАН РА, доктор физико-математических наук, профессор Самвел Саргсян.

На кафедре работают профессора с высокой научной педагогической квалификацией:  член-корреспондент НАН РА – 1; профессoра – 3; доктора – 3; доценты – 10;  кандидаты наук - 14.

Кафедра готовит специалистов по следующим направлениям:

Степень бакалавра

 • Математика
 • Физика
 • Информатика и прикладная математика
 • Информационные технологии
 • Информатика

 

Степень магистра

 • Математика
 • Физика
 • Информатика и прикладная математика
 • Профессии в сфере физико-математических наук (А. 00.00)
 • Методика обучения и воспитания (математика, физика, информатика) (ЖГ.00.02.)
 • Параллельно учебному процессу на кафедре выполняется большой объем научных исследований. Основные направления научных исследований:
  • Микрополярические эластичные тонкие стержни; теория пластин и мембран; термоупругость и магнитоупругость; структурная механика.
  • Вакуумные квантовые явления при наличии внешних полей (гравитационный, электромагнитный) и их применение в   космологии.
  • Рентгеновское интерферометрическое исследование структурных несовершенств материала, физические свойства микро и нано структур.
  • Методика обучения математики, физики и информатики.

   

  За последние 5 лет на кафедре вышло в свет около 240 международных научных статей, механических работ и научных монографий в хранилищах Scopus, Web of Science, РИНЦ, а также в журналах, которые были включены в РА ВАК и РФ ВАК, и с этим рейтингом кафедра является ведущей в университете.

  За последние 10 лет  кафедра всегда имела 15 научных тем, которые финансировались РА МОНКС, а также университетом.

  Деловоды кафедры

Ամբիոնի վարիչի ՊԿ

 width=

Մարգարյան Լիլիթ Մկրտչի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ
lilit_margaryan@shsu.am

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ

Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ,
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դասախոսներ

 

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժայի ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ
ervand_serobyan@shsu.am

Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի
տեխ. գ. դ., պրոֆեսոր

Սողոյան Սպարտակ Սերյոժայի
մանկ. գ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հարությունյան Նաշիկ Պողոսի
մանկ. գ. թ.,դոցենտ

Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի
Ֆիզմաթ.գիտ.թեկ.,դոցենտ
vardan_manukyan@shsu.am

Մարգարյան Մկրտիչ Արեստակեսի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ

Մութաֆյան Մանյակ Նորիկի
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ

Նիկողոսյան Հրաչ
ֆիզմաթ. գ. թ.,դոցենտ

Նահապետյան Պարզիկ Մարտունի
դասախոս

Սուլթանյան Խաչատուր Գարեգինի
դոցենտ

Աթոյան Արման Աշոտի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.,

Ժամակոչյան Քնարիկ Արարատի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.

Վարդանյան Սոնա Աշոտի
ֆիզմաթ. գիտ. թեկ.

Նազարյան Նունե Ալեքսանի
դասախոս, մանկ․ գիտ․ թեկն․

 

Անանիկյան Անի Տիգրանի
դասախոս

 

Ասատրյան Գևորգ Մնացականի
դասախոս

gevorg_asatryan@shsu.am

 

Էլոյան Վահրամ Ասատուրի
դասախոս

 

Մազմանյան Սնար Անուշավանի
դասախոս

Մովսիսյան Անի
լաբորանտ