Кафедра географии и сервиси

Ամբիոնի պատմություն

Кафедра географии, основанная в 1997 г., позже была переименована  в кафедру «Географии и методики ее преподавания». Первым заведующим кафедрой был
Л. М. Мартиросян. На кафедре работали заслуженные деятели науки и образования: доктор географических наук, профессор С. В. Бадалян, кандидаты географических наук, доценты М. С. Давоян, Ю. О. Мурадян, А. Г. Аджамоглян. Длительную научную и педагогическую деятельность на кафедре вел также доктор геологических наук, профессор А. Х. Баграмян.

На кафедре географии проведено множество научных исследований.         Преподаватели вовлечены в ряд грантовых программ, в результате чего  опубликованы многочисленные статьи и научные монографии.

Преобразованная в 2022 г. кафедра «Географии и сервиса» является одной из структурных подразделений ШГУ, которое осуществляет учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность. Кафедра создана  в связи с общественным требованием и объективно повышенным интересом к специальности «сервис».

В настоящее время заведующим кафедрой «Географии и сервиса» является
Г. Р. Аветисян. На кафедре работают высококвалифицированные преподаватели: доктор наук, 10 кандидатов наук, 8 из которых - доценты.

Кафедра выпускает следующие специальности:

По программе бакалавра:

  • География
  • Сервис
  • Туризм
  • Картография и кадастровое дело

По магистерской программе:

  • География
  • Устойчивый туризм

Образовательная степень исследователя: география /аспирантура, соискательство/

 

В процессе обучения студенты проходят учебную и производственную практику.
Учебная практика организуется в виде маршрутов по разным направлениям на территории РА, в течение которых студенты закрепляют полученные в аудитории знания. Во время полевого физико-географического комплексного исследования особое внимание уделяется изучению морфологии ландшафтов, их динамике, выявлению закономерностей распространения типичных для территории ландшафтов.

В ходе ряда примечательных маршрутов студенты просматривают и получают разносторонние знания обо всех встречающихся географических объектах.

Студенты отделения сервиса с первого курса проходят стажировку в различных туристических дестинациях РА (областные и столичные, историко-культурные объекты, церкви, монастыри, музеи, природные памятники; организации, обслуживающие туристическую индустрию-гостиницы, туристические компании, объекты питания, государственные ведомства, международные организации и т.д.), которые по своему характеру бывают учебными (познавательными) и профессиональными.

Студенты отделения «Картографии и кадастрового дела» осуществляют замеры по землеустройству, составляют планы в городе Гюмри на территории ШГУ.

Студенты проходят производственную практику в разных подразделениях Комитета кадастра РА по собственному выбору.

Ամբիոնի վարիչ

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Դասախոսներ

Ալեքսանյան Սամվել Սերգեյի
կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ներսիսյան Արմեն Հովհաննեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ադամյան Նելլի Վոլոդյայի
Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Օքսուզյան Գայանե Ռաֆիկի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ավագյան Կարինե Խանաևի
քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ստեփանյան Արթուր
բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատրյան Արմենուհի Արմենի
քիմ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Փանոսյան Թերմինե Ռոբերտի
կենս. գիտ. թեկ., լաբորանտ

Խուրշուդյան Ռուզաննա Ղազարի
դասախոս

 

Բարսեղյան Անուշ Արամայիսի
լաբորանտ

Ավետիսյան Գայանե Ռուլեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Բոյաջյան Արտաշես Գևորգի
պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անգին Ֆելիքսի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ալեքսանյան Աննա Սամվելի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մելքոնյան Լուսինե Հրայրի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ամազարյան Աիդա Նարիմանի
աշխ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Գրիգորյան Կարինե Աշիկի
կենս. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Քոթանջյան Մարինե Ռաֆիկի
դասախոս, գործավար

Պետրոսյան Լիլիթ Հրահատի
դասախոս

Վալեսյան Անահիտ Պարգևի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ճարտարյան Էդուարդ Արամայիսի
աշխ. Գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անահիտ Ֆաբրիցուսկու
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատրյան Անուշ Ստյոպայի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Թամրազյան Արտուշ Արամի
գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի
երկրաբ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Գրիգորյան Աշոտ Ազատի
դասախոս

Գդլյան Գոհար Պերճի
դասախոս