Кафедра биологии и химии

Ամբիոնի պատմություն

Кафедра биологии и химии образовалось в 1992 году. Основателем и заведующим кафедры - доктор биологических наук, профессор Самвел Алексанян.

В настоящее время на кафедре работают: доктор наук - 1; профессор - 1; кандидаты наук; доценты -13; ассистенты; лаборант – 1 и деловод - 1. В составе действуют специализированные лаборатории, которые оснащены современным оборудованием.

В 2021-2022 учебном году в рамках программы AbioNet была создана лаборатория биотехнологии, оснащенная современным лабораторным оборудованием, которая позволяет проводить исследовательскую работу.

Одним из важных направлений научно-исследовательской работы, проводимой на кафедре биологии и химии, является регуляция обмена веществ сердца и головного мозга кардиоактивными нейрогормонами, отделенными от системы гипоталамус-нейрогипофиз. Следующее направление относится к НАДФН-оксидазам, как важные системы образования супероксидного радикала.

В настоящее время кафедра сотрудничает с институтом биохимии имени Г. Х. Буниатяна РА  НАН,  Ереванским государственным медцинским центром имени Гераци и с Ереванским государственным университетом , с селекционной станцией Гюмри ЗАО,  рядом медицинских  учреждений в Гюмри для выполнения бакалаврских и магистерских научно-исследовательских работ.  Профессорско-преподавательский состав кафедры также осуществляет научно-исследовательские работы   с указанными учреждениями, а результаты  совместных исследований  публикуются в престижных журналах.

На  кафедре опубликовано много научно-методических статей по  методике  преподавания.

Профессорско-преподавательский состав кафедры организовывает научные семинары на инновационные и научно-популярные темы для студентов и преподавателей факультета и ВУЗа в целом.

Кафедра реализует пять профессиональных образовательных программ

 

Ամբիոնի վարիչի ԺՊ

Ալեքսանյան Սամվել Սերգեյի
կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դասախոսներ

Ադամյան Նելլի Վոլոդյայի
Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ալեքսանյան Աննա Սամվելի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ավագյան Կարինե Խանաևի
քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անահիտ Ֆաբրիցուսկու
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անգին Ֆելիքսի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատրյան Անուշ Ստյոպայի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մելքոնյան Լուսինե Հրայրի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ստեփանյան Արթուր
բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Օքսուզյան Գայանե Ռաֆիկի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Կարինե Աշիկի
կենս. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Խաչատրյան Արմենուհի Արմենի
քիմ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Փանոսյան Թերմինե Ռոբերտի
կենս. գիտ. թեկ., լաբորանտ

Գդլյան Գոհար Պերճի
դասախոս

Խուրշուդյան Ռուզաննա Ղազարի
դասախոս

Պետրոսյան Լիլիթ Հրահատի
դասախոս

 

Բարսեղյան Անուշ Արամայիսի
գործավար