ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն V

 

Մագիստրատուրա

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-II