ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-IV
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-IV
Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա III

 

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-IV
Ն/դ մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II և IV
Սոցիալական մանկավարժություն I-IV
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

 

Մագիստրատուրա

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա I-II, Կրթության կազմակերպում I-II
Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ I-II, Սոցիալական մանկավարժություն I-II

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: