ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-IV
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն I-IV
Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն-անգլերեն II-IV
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն III-IV, Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն և հայերեն II
Գերմաներեն լեզու և գրականություն IV
Սերվիս II-IV
Լրագրություն I-IV
Հայոց լեզու և գրականություն I-IV
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-IV, Դիզայն II, Համակարգչային գրաֆիկա I-II

 

Հեռակա բակալավր

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-IV
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-IV
Հայոց լեզու և գրականություն I-IV
Սերվիս I-IV
Լրագրություն I-II
Գրադարանավարություն III-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

 

Մագիստրատուրա

2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Ռուսաց լեզու և գրականություն I-II
Անգլերեն լեզու և գրականություն I-II
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն II
Հայոց լեզու և գրականություն I-II
Կայուն զբոսաշրջություն I-II
Դեկորատիվ կիրառական արվեստ I-II

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: