ԿԱԶՄ

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտորի ԺՊ

Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի – Պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավար

Շահպարոնյան Սերգեյ — Ռեկտորի խորհրդական

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար

Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի — Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն

Ավետիսյան Նազելի Աշոտի — Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն

Պողոսյան Բագրատ Ժորայի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի– Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան

Մկրտչյան Արթուր — ռազմական ամբիոնի պետ

Հովհաննիսյան Արտաշես — Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի պետ