ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-IV
Իրավագիտություն II-IV
Քաղաքագիտություն I
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիոլոգիա I
Սոցիալական աշխատանք I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I-IV
Իրավագիտություն I-IV
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիալական աշխատանք I-IV
5-րդ կուրսերի ժամանակացույց

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Պատմություն I
Իրավագիտություն I
Հոգեբանություն I
Սոցիալական աշխատանք I
Զինվորական հոգեբանություն I

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: