ԴԱՍԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն V

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I