Հետազոտական խորհրդատվություններ

Հետազոտական խորհրդատվություններն ուղղված են  բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորողների մասնագիտական հարցերի, խնդիրների (այդ թվում՝ համապատասխան ուսումնագիտական աշխատանքների պատրաստման համար գիտական, ուսումնական հրատարակությունների որոնմանը, որոնման կարողությունների ձևավորմանը  և այլն) կարգավորմանը, լուծմանը: Այս դեպքում որպես ակադեմիական խորհրդատուներ հանդես են գալիս բակալավրի, մագիստրոսի և/կամ հետազոտողի կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսերի գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողները: