Հայտարարություն

ՇՊՀ հիմնադրամի դահլիճում տեղի ունեցավ նոր կազմով հոգաբարձուների խորհրդի անդրանիկ նիստը: Խորհրդի 24 անդամից ներկա էին 14-ը:
Օրակարգը հետևյալն էր.
1. Նախագահի ընտրություն
2. Քարտուղարի ընտրություն
3.Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգի ընտրություն
4. ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի պարտականություններ կատարողի հաղորդումը համալսարանում տիրող իրավիճակի մասին
5. Ընթացիկ հարցեր ..

ՇՊՀ հիմնադրամի խորհրդի նախագահ ընտրվեց ԼևՈՆ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԸ, ներկաների միաձայն համաձայնությամբ: Խորհրդի քարտուղար ընտրվեց ԿԱՐԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆԸ