Հայտարարություն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հին կայքը՝ gspi.am,  շուտով հասանելի կլինի gspi.shsu.am հղումով: