Միջազգային գիտաժողով

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ՇՊՀ, 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27

For English Press Here          Для русского нажмите здесь

 

Հայտարարություն

 

Հեղինակների քանակ

Հեղինակ 1.

Հեղինակ 2.

Հեղինակ 1.

Հեղինակ 2.

Հեղինակ 3.

Հեղինակ 1.

Հեղինակ 2.

Հեղինակ 3.

Հեղինակ 4.

Հոդվածի ներկայացում*
Այո
Ոչ

Մասնակցություն գիտաժողովին.
Առկա
Հեռակա