Ինչպե՞ս դառնալ կամավոր

Ուսուցման համակարգը*
առկահեռակա

Կրթական ծրագիր*
բակալավրմագիստրատրոսհետազոտող

Ստորև բերված գործողություններից, ի՞նչ կցանկանայիք իրականացնել*
"մասնակցել մշակութային-ժամանցային միջոցառումների կազմակերպմանը, ""ստեղծել էլեկտրոնային գրացուցակներ, ""մասնակցել սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացմանը,""պատրաստել պաստառներ, տեսանյութեր և այլ ստեղծարար արտադրանքներ, ""այլ"