ՔՆՆԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Պատմություն I-IV
Հասարակագիտություն II-IV
Հոգեբանություն I-IV
Սոցիոլոգիա I
Սոցիալական աշխատանք I-IV

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Պատմություն I-V
Հասարակագիտություն I-V
Հոգեբանություն I-V
Սոցիոլոգիա I
Սոցիալական աշխատանք I-V

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Պատմություն I
Իրավագիտություն I
Հոգեբանություն I
Սոցիալական աշխատանք I
Զինվորական հոգեբանություն I

 


Հաստատված տարբերակները առկա են ֆակուլտետում և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնում: