ՔՆՆԱՏԱԽՏԱԿ

Առկա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I
Նախնական զինվորական պատրաստություն II
Նախնական զինվորական պատրաստություն III
Նախնական զինվորական պատրաստություն IV

 

Հեռակա բակալավր

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ

 

Մագիստրատուրա

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ
Նախնական զինվորական պատրաստություն I