Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններ

Կրթական ծրագիր
բակալավրիատիմագիստրատուրայի

Ուսուցման ձև*
առկահեռակա

Կուրս*
1-ին2-րդ3-րդ4-րդ5-րդ

Ուսումնառության հերթ*
1-ին2-րդ

Ակադեմիական խորհրդատվության անցկացման նախնտրելի օր(եր)*
երկուշաբթիերեքշաբթիչորեքշաբթիհինգշաբթիուրբաթ