ԿԱԶՄ

Մինասյան Սահակ Գարուշի — Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար

Ֆարմանյան Անահիտ Ժորայի — Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն – պրոռեկտոր

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործացկության կենտրոնի տնօրեն – պրոռեկտոր

Ս. Շահպարոնյան — Ռեկտորի խորհրդական

Հովհաննիսյան Անահիտ — Ռեկտորի օգնական

Պողոսյան Բագրատ Ժորայի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — ՈՒսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն-գրադարանի տնօրեն

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվ. բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ

Օ. Հովհաննիսյան – Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկանի պարտականություններ կատարող

Միրզոյան Նարեկ — Իրավաբանական ծառայությունների, փաստաթղթերի պահպանման և արխիվացման հատուկ բաժնի վարիչ