ԿԱԶՄ

Մինասյան Սահակ Գարուշի — Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի — Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի տնօրեն – պրոռեկտոր

Շահպարոնյան Սերգեյ — Ռեկտորի խորհրդական

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար

Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ

Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն

Մելքոնյան Հովիկ Սենեքերիմի — Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն

Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի — Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն

Ավետիսյան Նազելի — Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի փոխտնօրեն

Պողոսյան Բագրատ Ժորայի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան

Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի– Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան

Միրզոյան Նարեկ — Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի վարիչ