Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն

  1. Ռուսաց լեզու և գրականություն
  2. Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն-անգլերեն