Chair of Geography, Biology and Chemistry

Ամբիոնի պատմություն

Ամբիոնի վարիչ

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Դասախոսներ

Ալեքսանյան Սամվել Սերգեյի
կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ներսիսյան Արմեն Հովհաննեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ադամյան Նելլի Վոլոդյայի
Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Օքսուզյան Գայանե Ռաֆիկի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ավագյան Կարինե Խանաևի
քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Բարսեղյան Կարինե Արտավազդի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սարգսյան Մանիկ Հրաչի
քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատրյան Արմենուհի Արմենի
քիմ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Պետրոսյան Լիլիթ Հրահատի
դասախոս

Ստամբոլցյան Սամվել Կարապետի
դասախոս

Ավետիսյան Գայանե Ռուլեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Բոյաջյան Արտաշես Գևորգի
պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անգին Ֆելիքսի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ալեքսանյան Աննա Սամվելի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մելքոնյան Լուսինե Հրայրի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ստեփանյան Արթուր
բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ամազարյան Աիդա Նարիմանի
աշխ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Գրիգորյան Կարինե Աշիկի
կենս. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Խուրշուդյան Ռուզաննա Ղազարի
դասախոս

Քոթանջյան Մարինե Ռաֆիկի
դասախոս

Վալեսյան Անահիտ Պարգևի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ճարտարյան Էդուարդ Արամայիսի
աշխ. Գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անահիտ Ֆաբրիցուսկու
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատրյան Անուշ Ստյոպայի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Թամրազյան Արտուշ Արամի
գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի
երկրաբ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Գրիգորյան Աշոտ Ազատի
դասախոս

Գդլյան Գոհար Պերճի
դասախոս