Announcements

2018թ. նոյեմբերի 1-ից  30-ը Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ. Կարդալ ավելին...

 

Տեղեկացնում ենք, որ մեկնարկել է Շվեյցարական կառավարության ամենամյա «Գերազանցության կրթաթոշակներ»  մրցույթը, որի հաղթող հայ ուսանողները, հետազոտողներն ու երիտասարդ գիտնականները կարող են անվճար սովորել և հետազոտություններ իրականացնել Շվեյցարիայի համալսարաններում և գիտակրթական հաստատություններում: Կարդալ ավելին...

ՇՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ-ՈՒՐԲԱԹ

1100-1200  ԵՎ 1500-1600

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ-ՈՒՐԲԱԹ

1200-1300  ԵՎ 1400-1500

 

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի գիտական գործունեության զարգացման, ուսումնական աշխատանքների արդյունքների ներդրման նպատակով հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ: Կարդալ ավելին...

Սույն թվականի հոկտեմբերի 26-ին Շադրինսկու պետական մանկավարժական համալսարանում տեղի է ունենալու «Ժամանակակից կրթություն. մեթոդաբանություն, տեսություն և պրակտիկա» խորագրով միջազգային գիտաժողով: Մասնակցել ցանկացողներին խնդրում ենք դիմել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 25-ը:

Մանրամասները՝ այստեղ

2019թ. հունիսի 6-7-ը Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի է ունենալու միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին: Գիտաժողովի թեմատիկան ազատ է՝ հումանիտար-հասարակագիտական և բնագիտամաթեմատիկական: Մասնակցել ցանկացողներին խնդրում ենք դիմել Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 1-ը:

Մանրամասները՝ այստեղ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27, 2018Թ.

Հարգելի գործընկերներ, Կարդալ ավելին...

ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2018 թվականի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը: Կարդալ ավելին...

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ /ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ/ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ:

Հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման համար (հայցորդություն) կարող են դիմել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի (հնգամյա կրթություն) կրթական աստիճան ունեցող անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Կարդալ ավելին...

Ս/թ մարտի 3-ին, ժամը 12:00-ին կկայանա Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հերթական հանդիպումը ուսանողների հետ, որի ընթացքում քննարկվելու է ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների վերհանման, օժանդակման և ուղորդման կարգը, որը ներկայացվելու է Գիտական խորհրդի հաստատմանը: Կարդալ ավելին