2017-2018

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում 23 փետրվարի 2018թ. Նունե Նազարյան
2. Սպորտային ծրագրավորման խնդիրների դասավանդման մեթոդիկա (զանգվածներ) 14 մարտի 2018թ. Հրանտ  Հովհաննիսյան
3. Գծային ծրագրավորումը և տնտեսագիտական խնդիրները 26 ապրիլի 2018թ. Սամվել Սարգսյան (ֆիզ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Անի Ամիրյան
4. Հանրահաշվական և տրանսցենդենտ հավասարումների մոտավոր լուծման մեթոդները: Համակարգչային պրակտիկայում  26 ապրիլի 2018թ.  Գայանե Հայրապետյան  (ֆիզ. գիտ. թեկ.)
« 1 of 5 »
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. ՀՀ կենսաբազմազանությունը և վտանգված կենդանական տեսակները 16 մարտի 2018թ. Անգին Գրիգորյան (կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ)
2. Ինտեգրացված ուսուցումը որպես կրթության նորացման ուղի 09 ապրիլի 2018թ. Նելլի Ադամյան (կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ)
3. Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանները և դրանց զբոսաշրջային ներուժը 07 ապրիլի 2018թ. Արտաշես Բոյաջյան (պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ)
4. Մերչենդայզինգ, Սուպերմոլեկուլային քիմիա 27 ապրիլի 2018թ. Լիլիթ Պետրոսյան
5. Կենսաակտիվ հավելումներ 16 մայիսի 2018թ. Մանիկ Սարգսյան (քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ), Լիլիթ Պետրոսյան
Գործարարության և վարչարարության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Ինովացիոն կլաստերի ձևավորումը որպես Շիրակի տարածաշրջանի գիտակրթական և արտադրական կառույցների մրցունակության բարձրացման միջոց 15 մարտի 2018թ. Արամ Սուքիասյան (տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ)
« 1 of 5 »
2. Քռուչինգի և մենթորինգի արդի մեթոդները կառավարման մեջ

Ներկայացում

12 ապրիլի 2018թ. Անի Սահակյան
Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Պողոս Գուբելյան 23 փետրվարի 2018թ. Անահիտ Հակոբյան (բան. գիտ. թեկ., դոցենտ)
« 1 of 6 »
2. Լեզվական սխալները տեղական մամուլում 15 մարտի 2018թ. Արմինե Ավագյան (բան. գիտ. թեկ., դոցենտ), Անահիտ Մկրտչյան (բան. գիտ. թեկ., դոցենտ),
« 1 of 6 »
3. Գրականություն և գրականագիտություն 04 հունիսի 2018թ. Գագիկ Խաչիկյան (բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ)
« 1 of 7 »
Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Традиции Тютчева в поэзии Пастернака 05 марта 2018թ. Матевосян Эвелина (к. фил. н., доцент)
2. Проблемы современной аксиологии 3 апреля 2018թ. Оганесян Анжела (к. п. н., доцент)
« 1 of 4 »
3. Постмодернизм-эпоха или литературное направление ( О современных путях развития литературы) 27 апреля 2018թ. Тамара Меликян (к. п. н., доцент)
« 1 of 6 »
Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Լեզվի և մտածողության հայեցակերպը ճանաչողական լեզվաբանության դիտանկյունից 09 ապրիլի 2018թ. Հեղինե Իսահակյան (բան.գիտ.թեկ., դոցենտ)
Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոն
Արվեստի ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. «1988-ի աղետի մշակութային անդրադարձները՝ 30-ամյա տարելիցի համատեքստում» գիտական սեմինար 21 մարտի 2018թ. Հարություն Հասմիկ (արվեստագիտ. թեկն.), Արաքսյա Մարգարյան (արվեստագիտ. թեկն., դոցենտ), Կարինե Սահակյան (հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ), Արտաշես Բոյաջյան (պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ)
« 1 of 7 »
Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Սահմանադրական նոր կարգի կիրառման գործընթացը ՀՀ-ում 2017-2018թթ. (պետության ղեկավարի օրինակով) 05 մարտի 2018թ. Քրիստինե Ղազարյան
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Անձնային աճ, անձնային աճի հիմնախնդիրը, անձի զարգացում 13 հունվարի 2018թ. Վլադիմիր Կարապետյան (հոգ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր)
2. Մասնագիտական և անձնային կոմպետենցիաներ 27 հունվարի 2018թ. Վլադիմիր Կարապետյան (հոգ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր)
3. Ազգային ստերեոտիպեր և նախապաշարումներ 17 փետրվարի 2018թ. Կարինե Սահակյան (հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ)
4. Սուիցիդ վարքի դրսևորումներ 24 փետրվարի 2018թ. Կամո Վարդանյան (հոգ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր)
Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» ստեղծագործության վերլուծությունը հավատի և բանականություն տեսանկյունից 3 ապրիլի 2018թ. Հայկ Հարոյան (փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ)
« 1 of 6 »
Մանկավարժության ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Մանկավարժական պրակտիկայի անցկացման բարելավմանն ուղղված հիմնահարցերը բուհում (ՇՊՀ-ի օրինակով) 23 մարտի 2018թ. Լուսիկ Ղուկասյան (մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ), Էլվիրա Զարգարյան, Ինեսսա Շուխյան
« 1 of 10 »
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոն
Ν Թեմա Ամսաթիվ Բանախոս(ներ) Նկարներ
1. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ներկայիս հիմնախնդիրները 23 մարտի 2018թ. Արտուշ Խաչատրյան (դոցենտ), Սամվել Ալեքսանյան (կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր), Գևորգ Աղանյան (մանկ. գիտ. թեկ.), Գրիգոր Բարսեղյան
« 1 of 5 »