Միջազգային գիտաժողով

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՇՊՀ, 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27

 

Մասնակցություն գիտաժողովին.
Անմիջական
Հեռավար