ԴԻՄՈՐԴ

2018-2019 ուսումնական տարում ՇՊՀ-ն առաջարկում է հետևյալ
մասնագիտական կրթական ծրագրերը

 

2017-2018 ուսումնական տարի