Միջազգային գիտաժողով

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ՇՊՀ, 2018Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27

For English Press Here          Для русского нажмите здесь

 

Հայտարարություն

 

Մասնակցություն գիտաժողովին.
Անմիջական
Հեռավար